Tinutul Reghinului


Puncte de carantină „Kontumazstation” la limita de sud și de est a Transilvaniei, anul 1770

sursa:Dr. Dorin-Ioan Rus, 2015

Kontumazstationen 1770

Read More

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA PROTEJATĂ CU VALOARE ISTORICĂ SIGHIȘOARA

Descarcă Regulamentul de Urbanism aferent PUZ zona protejată cu valoare istorică Sighișoara 1997

Read More

de Klaus Birthler

Read More

Sursa datelor: dr. Dorin-Ioan Rus
Desen: arh. Klaus Birthler

Read More